Mempersiapkan peserta didik memiliki sikap kepemimpinan, kebhinekaan global, kemandirian, kreatif, disiplin, tanggung jawab dan semangat nasionalisme dan kegotong-royongan

Trisatya

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

 • Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
 • Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
 • Menepati Dasadarma.

Dasadarma

 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
 3. Patriot yang sopan dan kesatria.
 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
 5. Rela menolong dan tabah.
 6. Rajin, trampil dan gembira.
 7. Hemat, cermat dan bersahaja.
 8. Disiplin, berani dan setia.
 9. Bertanggungjawab dan dapat di percaya.
 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.